Co nás dnes čeká na 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova?

news img PROGRAM:

1.

Zahájení, program primátor

2. Informace o činnosti Rady města od 18. zasedání
Zastupitelstva, informace z výborů
2.1 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních za I. pololetí roku 2016 primátor
2.2 Návrh na personální změnu. primátor
2.3 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova primátor

3. Majetkoprávní záležitosti
3.1.1 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí
do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 6129, p.č.
6130, oba v k.ú. Přerov.
p. Košutek
3.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí
do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 649/20,
v k.ú. Kozlovice u Přerova.
p. Košutek
3.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1019/14,
v k.ú. Přerov.
p. Košutek
3.1.4 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4306/33,
v k.ú. Přerov.
p. Košutek
3.1.5 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v
majetku statutárního města Přerova/převod nemovitých věcí z
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 592 v k.ú.
Kozlovice u Přerova.
p. Košutek
3.1.6 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí
z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 408 v k.ú.
Újezdec u Přerova.
p. Košutek
3.1.7 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí
z majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 60/4 a
p.č. 60/12 oba v k.ú. Popovice u Přerova
p. Košutek
3.1.8 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých
věcí do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č.
239/7 a pozemku p.č. st. 541 oba v k.ú. Předmostí
p. Košutek
3.1.9 Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovité
věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č.
526/1 v k.ú. Předmostí
p. Košutek
3.1.10 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku Statutárního města
Přerova – úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101 v objektu k
bydlení č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušném pro část
obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 75/10 v k.ú.
Přerov
p. Košutek
3.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí - pozemku p.č. 6577/178 v k.ú.
Přerov včetně budovy – jiné stavby č.p. 3467, příslušné k části obce
Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 6577/178 v k.ú.
Přerov, a pozemku p.č. 1538/23 v k.ú. Žeravice včetně budovy –
jiné stavby č.p. 250, příslušné k části obce Přerov XII-Žeravice,
která je součástí pozemku p.č. 1538/23 v k.ú. Žeravice, z vlastnictví
statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Technické
služby města Přerova, s.r.o.
p. Košutek
3.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města
Přerova - části pozemku p.č. 72/1 v k.ú. Lověšice u Přerova.
p. Košutek
3.3.1 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –
pozemku p.č. 1260/4 a částí pozemku p.č. 1248 oba v k.ú. Újezdec
u Přerova
p. Košutek
3.6.1 Změna zřizovací listiny Kulturních a informačních služeb města
Přerova - uzavření dodatku č. 14 - provozování kina Hvězda.
p. Košutek
3.6.2 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 814/3, p.č.
814/6, p.č. 814/7, p.č. 814/8, p.č. 880/2, p.č. 880/8, p.č. 881/1, p.č.
881/2, p.č. 883/3, p.č. 883/4, p.č. 883/5, p.č. 892/10, p.č. 892/11,
p.č. 7289/18, p.č. 7289/19, p.č. 7289/20, p.č.7289/24, p.č.
7289/25, p.č. 7289/26, p.č. 7289/27, p.č. 7289/28, p.č. 7289/29,
p.č. 7289/30, p.č. 7289/31, p.č. 7289/32, vše v k.ú. Přerov
prominutím povinností (dluhu) osobě povinné z předkupního práva.
p. Košutek
3.6.3 Dohoda o uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 479/19 v k.ú.
Předmostí
p. Košutek
3.7.1 Žádost o sepsání splátkového kalendáře Ing. Měřínský

4. Finanční záležitosti
4.1 Rozpočtové opatření č. 14 Ing. Měřínský

5. Rozvojové záležitosti
5.1 Silnice I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa - záměr
spolufinancování
Ing. Měřínský

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky
6.1 Centralizace nákupů příspěvkových organizací města -
implementace nákupního a controllingového systému CENTRES
Ing. Měřínský

7. Školské záležitosti
7.1 Financování speciálního pedagoga po ukončení udržitelnosti
evropských projektů u Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16 a
Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov –
Předmostí, Hranická 14
Bc. Navrátil
7.2 Žádost o poskytnutí dotace – DRAGON FORCE PŘEROV Bc. Navrátil
7.3 Žádost o poskytnutí dotace – Jan Vojtek Bc. Navrátil

8. Různé
8.1 Návrhy na označení "čestný hrob" p. Neuls
8.2 Finanční příspěvek z rezervy Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016
a finanční spoluúčast města na obnově kaple sv. Jiří v Přerově
p. Košutek
8.3 Železniční zastávka Přerov - Předmostí Ing.arch.Horký
8.4 Stanovení dalšího postupu ve věci škody statutárního města
Přerova odpovídající pokutě uložené ÚOHS
primátor
8.5 Žádost notářky - souhlas s nabytím nemovité věci primátor
8.6 Žádost notářky - souhlas s nabytím nemovité věci primátor

9. Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů
ve věcech, které nebyly předmětem programu
primátor
10. Závěr zasedání primátor

Všechny předlohy pro zasedání jsou k dispozici ZDE:
http://www.prerov.eu/cs/samosprava/zastupitelstvo-mesta/predlohy-k-zasedani-zm/predlohy-k-zm-22-8-2016.html

 

Fotogalerie

 
 
Vloženo: 22. 08. 2016       Kategorie: Vaše články   Autor: Jakub Navařík

Přidat příspěvek:

Jméno nebo přezdívka:

Titulek:

Text příspěvku:


 • RE:RE:RE:milé to

  Zácha dvakrát do stejné vody nevstoupíš. Už se na radnici nedostanete

  reagovatpane2016-08-26 03:25:35

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE:milé to

  zákeřný a nastrkuje jiné při kontraverzním jednání, bojí se proto že má ženu na radnici zaměstnanou. Dostál je prvním jeho nárazníkem, pak jeden komač, nevím jméno je v kontrol. výboru

  reagovatje2016-08-25 19:24:56

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:milé to

  Zacha neni arogantni hajzl a nebyl ani kdyz namestkoval. Lidi na urade ho meli radi jednal slusne. A hlavne neni to starej prolhanej komunista a lzidoctor.

  reagovatTak tak2016-08-25 18:31:48

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • milé to

  nemáš pravdu Zácha je vždy připraven a vše řeší klidem, což se o puchně říci nedá ten jak má říci jeho jméno tak je nepříčetně arogantní !Více Zachů!!

  reagovattony2016-08-25 16:46:52

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Milé KA

  už je lepší Tomaníková než Zácha, ten zatím čerpá pouze z i nformací, které má ještě když byl místostarosta. Jinak je rád, že je rád.

  reagovatto2016-08-25 13:55:02

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Milé KA

  Měl bych radost, kdyby jsi měl pravdu. Mám obavy, že pan Zácha by šel do koalice s kýmkoli, pokud by získal placené místo na magistrátu. On nechce být primátorem (zatím). Stačí být náměstkem. Peníz ten všady pánem jest. A nesmrdí ani ve spojení s ďáblem. Proto si myslím, že Záchovi je úplně jedno, s kým se spojí po volbách. Jen aby byl u koryta!

  reagovatAK2016-08-25 08:29:43

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Ferdo

  omlouvám se, ČSSD je v pytli, až na pana Skládala. To je výjimka.

  reagovatKa2016-08-24 20:00:12

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • pro Ka

  ČSSD že je v pytli? Když přijde na zastupitelstvo Skládal (ČSSD), je v pytli Puchalský a Kohout...Toho si nelze nevšimnout, nemyslíte? Líbila se mi jeho prezentace s fotkou SPP, jak pokládali základní kámen železniční zastávky v Předmostí - habaďůra na voliče. Taky ukázal dopis z ministerstva dopravy, který dokazuje, že SPP vědělo již před volbami, že zastávka bude stát město 50% nákladů. A co je černé na bílém, to ani Kohout neokecá.

  reagovatFerda2016-08-24 19:46:45

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • ...

  Jak může mít Pospíšilík vliv, měl jen 5% hlasů. Nepřeceňujte ho. Je to zbytečná debata.

  reagovat?2016-08-24 19:09:30

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Záchovi pasuje, že tato koalice drží. Má čas se připravit na další volby. Dřív by do koalice s ANO a SPP určitě šel, ale nyní už ne. Nechce, aby se koalice rozpadla, protože poctivě pracuje na své image. A nechá koalici poškozovat samu sebe. Tužín, Šlechta potopí každého, jsou to neřízení jedinci, se kterými každá koalice bude mít problém. Tak jak Marek Dostál. Na jednu stranu Záchovi pasuje, rozhýbává primátora, na druhou stranu mu ubírá u umírněných voličů hlasy. Shodit koalici nemá pro přerováky smysl. Zvolili jsme si 35 členů zastupitelstva, z těch se musí vybírat. Ať se mi to líbí nebo ne, není z koho vybírat. Neutvoříte smysluplnou většinu. Problém je ČSSD, ta je v pytli. Podívejte se na zastupitelstva, totální tragédie, lidovci podrž tašky jako vždy. ODS a komunisti, také spolu nebudou spolupracovat, na to zapomeňte.

  reagovatKa2016-08-24 18:56:58

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Je mi jedno co píšete o Pospíšilíkovi. Jak pracoval ukážou volby, jestli bude znovu kandidovat. Kde vám šlápl na kuří oko, nevím. Ale vím, že se do koalice tlačil Zácha, Lidovci. Vím o telefonátech Vránovi, jak chtěl Michal zůstat v technických službách, moc se mu nechtělo z pozice náměstka. Jak lidovci večer po vyhlášení výsledků byli ochotní jít do koalice, hledali cesty jak být její součástí. Ale ANO, SPP a Nezávislí byli dopředu domluvení a nechtěli je. Takže vaše naivní představy o tom, že zde může vzniknout nová koalice je směšné, okamžitě by Prosperitu nahradili lidovci nebo ODS. Tak jak pozoruji jednotlivé zastupitele včetně členů rady od začátku tohoto volebního období Pospíšilík není hlasovací stroj, má odvahu, což si cením. Navíc za ním je vidět nějaká práce, na rozdíl od Nezávislých.

  reagovatPro Hanu, Radku z Popovic a některé další.2016-08-24 18:41:57

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Pro Ventila

  Sleduji tvé vyjádření zde na tomto webu, myslím, že jsi z blízkého okolí Václavíčkové, nebo dokonce z jejího nejbližšího okolí. Tak musíš vědět, že od začátku, kdy na radě byl materiál o jejím odvolání z funkce se za ni postavil, hlasoval proti jako téměř jediný. Bylo proti ní SPP, ANO i Nezávislí, chystal petici spolu s rodiči, ty jsi také dle tvých dřívějších vyjádření nechal její zastánce podepisovat archy. Projednával s rodiči školy na staré škole jejich názor, kde to Netopilová nahrávala, atd. Bojoval za to, aby pracovitý, vzdělaný a charakterní člověk nebyl poškozen čistou mstou, několika jedinců. Klobouk dolů také před rodiči školy a jejím manželem, který ji také podržel, kdy 2 roky to bylo doma velmi těžké, věnovala se cele škole od jejího nástupu do skončení štvanice. Tuto štvanici ukončili hloubkové kontroly jak z ČŠI, tak z města. Které ukázaly, že je ta správná osoba na daném místě. Včetně celého vedení a většiny zaměstnanců školy. Taková hloubkové, komplexní kontroly nebyly od doby 1989 na žádné škole v Přerově. Samozřejmě se člověk nemůže zavděčit všem. Lidé napojení na SPP, kteří měli co do činění se školou tímto dostali po prstech a dodnes mu nemůžou přijít na jméno a zde jej haní. Tito by si měli podívat do svého svědomí. Já jsem v danou dobu také okrajově se školou spolupracoval a vím jaká z těchto lidí čišela zloba, čemu museli všichni čelit. Kdo v tom nebyl neuvěří. Tak se zde mírněte.

  reagovatzastánce2016-08-24 18:25:47

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • číst umím, ale nevím co jsem, jestli vůl, debil bez vzdělání, magor, socan, hlupák, nebo chytrolín. Trochu si protiřečíš, ale tobě to vysvětlit by zabralo moc času. Jinak ve filmu blbý a blbější sis zahrál dvojroli že?

  reagovatventil2016-08-24 14:25:31

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Asi bude potřeba aby redakce tohoto vola opravdu blokovala. Já jsem dodnes doufal, že ventile socane, že umíš čist, omyl a omluva debil bez vzdělání. I tohle existuje.

  reagovatHonza2016-08-24 14:04:55

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • To abych ti dnes poradil.Věci dovedu pochopit, ale ty nedovedeš odpovědět ani na jednoduchou otázku a pořád mě někam odkazuješ. Když neumíš odpovědět, tak se příšte neser kam nemáš. Dovedeš to pochopit magore?

  reagovatventil2016-08-24 13:55:46

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Ty a mozek, dokážeš něco sesmolit bez nápovědy hlupáku socansky. No tvoji radu budu potřebovat dva dny před smrtí. Tak znovu naposledy magore, na všechny otázky ohledně školy a ředitelky najdeš i na těchto webových stránek. Dovedeš to magore pochopit ?

  reagovatHonza2016-08-24 13:42:06

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • hloupý a hloupější Honza opět neví co píše. Já jsem se ptal příznivce. To, že jsi tak hloupý a sereš se do debaty o které nic nevíš a neumíš odpovědět je pouze tvá blbost. Jestli nevíš co píšeš, tak si to přečti znovu/ 8:32:46/. Poučuješ a už nevíš jak z toho ven, tak než otevřeš hubu zapni mozek, ale to bych chtěl od tebo mnoho že?

  reagovatventil2016-08-24 13:08:17

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Ty hloupý socane, ja zde o Pospišilikovi nepsal. Akorát jsem reagoval na tvé socanské slintáni. Mysli hlavou ( mozkem ),ale kde u tebe hledat. Kde nic není, ani čert nebere.

  reagovatHh2016-08-24 12:57:21

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • hlopý Honza

  něco napíše a pak to neumí vysvětlit. Je to logické pro chudáky z SpP. Kecat o ničem a pak neumět odpovědět. Přesně toto jsem čekal. Jinak trenýrky nenosím, to možmá máš ty zvyky od komančů, nebo tě je učil nosit komunistický Puchalský?

  reagovatventil2016-08-24 12:37:30

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • To je sranda ventile

  Ty a apoliticky to jsem se zasmál. Ty jsi rudy i s trenýrkama, oranžová doruda. Já ti ty hloupý oranžový človičku na nic odpovídat nemusím. To máš zvyky z STB ?

  reagovatHonza2016-08-24 12:05:13

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • pro Honzu

  Hloupý Honzo, nic mi nečti jen mi odpověz na otázku. Jinak nevím proč sem cpeš socany. Protože jsi hloupý, tak Ti ještě jednou napíšu, že jsem apolitický, jestli víš co to slovo znamená

  reagovatventil2016-08-24 11:26:01

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • chytrý ventile

  Hloupý Honza umi číst a socansky chytrolin nenajde zápis z jednání. Nakonec se to řešilo i na tomto webu. Když tak napiš, přijdu ti to přečíst.

  reagovatHonza2016-08-24 10:48:22

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • pro Honzu

  Ne nadarmo se říká hloupý Honza. Já hloupý neumřu jen jsem chtěl vědět jak tvrdě se postavil za Václavíčkovou? Mohl bys mi to tedy osvětlit?

  reagovatventil2016-08-24 10:30:19

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Ventile obrovská škoda, že jsi přestal slintat na tomto webu. Zrovna ses probudil a ruka v nočníku. Přečti si zasedání zastupitelstva z loňského podzimu. Inteligence z tebe jen tryská. Vlastně ne Pospišilik, ale socani kteří nevěděli na kterou stranu se přidat. Jako vždy lži a podvody. A abys neumřel hloupý jednalo se o odvolání ředitelky.

  reagovatHonza2016-08-24 08:32:46

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • pro příznivce

  delší dobu jsem zde nebyl, ale klobouk dolů pro příznivce. První věta paráda, jen bych chtěl vědět jak tvrdě Pospíšilík bojovat za Václavíčkovou a vlastně za co????? Těším se na vysvětlení příznivče

  reagovatventil2016-08-23 22:33:24

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • zastupitelé

  voliči vás prosí dejte hlsy dohromady a vyženete ty dacany kteří dělají hanbu nám Přerovákům třeba i Tomaníková ,Zácha, Tužín,Rašták i ten věčně napadaný Dostál Netopilkou Puchnou a kykyryký je lepší než ta danda!

  reagovatdobrá věc2016-08-23 20:29:47

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Souhlasím s Hanou. Pospišiĺík je bezcharakterní prospěchář a vlezdoprdelka

  reagovatRadka z Popovic2016-08-23 20:15:02

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE:kolik

  Tomaníková na radnici a je pohoda

  reagovata2016-08-23 17:24:30

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE:

  odešli z koalice Hermeliho kumpán to by byli dva, Pospíšilovci jsou taky dva, Tužín, Šenk 5 komančů, 4 socani, 3 ODS, 2 lidovci a je vymalováno

  reagovatkdyby2016-08-23 17:22:03

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:kolik

  třeba 18 hlasů

  reagovatje2016-08-23 17:09:23

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • kolik

  by bylo potřeba hlasů na odvolání starosty a jeho podrž tašek, abychom se nemuseli dívat a trpět hovada zeSpP Máme zastupitelstvu dobré lidi a nechceme se dívat na arogantní vystupování!

  reagovatvykopal2016-08-23 16:29:04

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Pospišiĺík je falešná krysa. Volila jsem ho protože vždy vystupoval negativně vůči psychopatům z SPP a potom ten bezcharakterní pokřivený Pospisilik vleze Puchalskému do zadodírky výměnou za radnici. Pospisiliku kdybych neznala tvého tatínka tak bych ti s chutí plivla do ksichtu

  reagovatHana2016-08-23 14:32:36

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • fujtajbl

  Do Předmostí dejte tisíc čmoudú a zastávku si strčte do pi...

  reagovatVlasta2016-08-23 12:22:18

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Tomáš Tužín byl fixovaný na jednu věc a to byly zastávky v Předmostí a Dluhonicích, cyklopodjezd a některé další dopravní záležitosti. Pospíšilíka chápu, je jednoduché z koalice odejít, ale co bude potom. Nikdo zde ještě nenavrhl jinou smysluplnou variantu, navíc si nemyslím, že by koalice dělala vše špatně. Když se podívám do minulosti nechtěl bych být členem té koalice, jednou nohou v kriminálu. Hlasovací stroje. Raději přežiji neumětelství náměstků, chování SPP a budu se modlit za to, aby nebyli příště zvoleni. Ale ty lumpárny z minulosti už nechci. Očekávám, že do dalších voleb budou na kandidátkách rozumnější lidi.

  reagovatKa2016-08-23 11:01:06

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • proč?

  Moc dobře víte, že to tak není. Pouze používá zdravý rozum. Kdyby to tak bylo nepostavil by se tak tvrdě za Václavíčkovou z Předmostí, zvedl by ruku za zastávku v Předmostí, hlasoval jako jediný proti, podpořil závody na rokli, i když ostatní závodům hází klacky pod nohy, ad. Na druhou stranu ctím, že pokud je členem kolice zásadní věci podrží. Navíc pracuje, Mamutov, cyklostezky v místních částech, je předsedou výboru pro MČ, rybníky v Předmostí, včera Puchalský mluvil o Strojaři jako o bydlení pro seniory, přitom ještě nedávno ho chtěla celá koalice, včetně primátora zbourat. Přitom to byl jeho návrh, když Tomaníková navrhovala magistrát. Není to mluvka, není tak vidět, to je jeho chyba. Kdo chce vidí a rozlišuje.

  reagovatpříznivec2016-08-23 10:50:20

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:

  myslím, že to tak není. Radek je rovný chlap, inteligentní a empatický člověk. Věřím, že svým postem tak trochu trpí. Bylo by fajn, kdyby našel odvahu následovat pana Tužína.

  reagovatjb2016-08-23 10:49:20

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Ing. Tužín

  Nesouhlasím s řadou jeho názorů ale zachoval se demokraticky, legitimně a chlapsky!

  reagovatS.O.S.2016-08-23 10:29:16

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Zastávka

  Konečně se našli rozumní lidé, kteří zavrhli nesmyslnou zastávku v Předmostí.Zastávka by byla taková blbost, jako zastávka v Oseku. Inženyýři si neuvědomili, že pro ostrovní nástupiště je potřeba odstup 1 od 2 traťové koleje, Zastávka by tak byla někde, dost daleko za Lídlem,. Druhá možnost, nový most pro 1 kolrej posunutý o šířku nástupiště k Přerovu by vedl k nutnosti v přestavby křižovatky Lipnická - Polní.. Nedovedu si také představit uzavření podjezdu s objížďkou přes Dluhonice nebo Lýsky. Spíš postrádám zastávku na spojkových kolejích, kde by zastavovaly vlaky jedoucí mimo Přerov. Na zasedání byly předklédány nesmyslné grafy , ale podstatný návrh kolejiště a umístění zastávky představen nebyl. Při výstavbě posledního úseku koridoru bude nadjezd za provozu zesílen, tak jako jiné nadjezdy např. Lověšice, Kojetínská atd., podstatně levněji, než nový podjezd.

  reagovatŽelezňák2016-08-23 10:26:30

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • kdyby to bylo do půl roku po volbách, dovedu to pochopit. Ale téměř 2 roky, to se bohužel nezmění. Bohužel co s tím. Už se to tu řešilo několikrát, jinou koalici nevidím. Snad jedině tandem Zácha x Pospíšilík. Možná k tomu lidovci. Ale to je hodně málo. Voliči v dalších volbách budeme muset hodně zvažovat.

  reagovatLenka2016-08-23 10:22:08

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Více Pospíšilíků? Proč jako? Pospíšilík je naprosto loajální člen této hrozné koalice. Za místo radního zradil své voliče. Je pevným jádrem koalice a stojí za Puchalským jako skála.

  reagovatproč?2016-08-23 10:19:39

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Boj s větrnými mlýny

  Má pravdu, člověk!

  reagovatpředseda2016-08-23 09:58:38

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Přerov...

  ...nutně potřebuje více Navaříků, Tužínů, Pospíšilíků a méně Netopilových, Puchalských a Kohoutů...jen tak se něco konečně změní. Pokud bude vládnout pocit moci, arogance a především ega, nikdy se ničeho konstruktivního nedosáhne. A to platí v každém vztahu a situaci!!!

  reagovatjb2016-08-23 09:57:02

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Boj s větrnými mlýny

  ...skvěle napsáno...BRAVO!

  reagovatjb2016-08-23 09:53:02

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Tužín řekl, že odchází z koalice a z SPP a že bude v opozici. Na to Vrána a Kohout ho vyzvali, aby uvolnil i místo zastupitele. Tužín řekl, že on voliče nezradil a tak nevidí důvod, proč rezignovat z pozice zastupitele. Prostě bude dál zastupitelem, ale už ne jako SPP ale jako Zelený a bude patřit k opozici.

  reagovattak to je2016-08-23 09:50:57

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Boj s větrnými mlýny

  Je to marný,je to marný, je to marný – tedy alespoň to tak zatím stále vypadá. Na přibývajícím věku je jedna věc pozitivní, a to ta, že si ověřujete životní zkušenosti své, svých rodičů, prarodičů a výsledná ? Je úplně jedno v jaké době žijete, protože člověk, jako takový, je ve své podstatě stále stejný. Není potřebně vzdělán, potřebně morálně na výši ( zdá se to být směšné , ale ukazuje se, že to svůj význam má), je posedlý myšlenkou vlastní geniality, výjimečnosti , tím pádem nenahraditelnosti. Včerejší „kino“ mne v tom opět utvrdilo. Rozesmálo mne spoustu výstupů, mimo jiné i ten, ve kterém byl občan Navařík osočen tím, že jeho výstupy jsou (něco jako) předvojem jeho chystající se politické kariéry. To říká člověk, který se přesně tak chystal na tu svoji. A proč by pan Navařík nemohl být na místě těch „politiků“ dnešních. Myslíte, že by byl, možná i bude, horší? Proč to nezkusit? Než se otočíme – budou další volby, opět budeme mít možnost si do čela Přerova „vybrat“ nové tváře. Ty, které nás zklamaly – pošleme zpět do běžného života, důchodu a zejména do „propadliště dějin“ tohoto města, a to s douškou: stačilo, na tuto práci nemáte. Nechejme si tu pouze ty, kterým věříme, nedívejme se jen na stranu, kterou zastupují. Rozumný politik přece neargumentuje stále pouze tím v jaké straně je. Vždyť rozkvět měst by neměl být jen věcí politiky, ale především lidí, lidí, kteří se umí dohodnout, domluvit, kterým společně záleží na občanech „svých“ měst a uvědomují si, že na těchto místech nejsou pro sebe, ale zejména pro ty druhé.

  reagovatČlověk2016-08-23 09:48:31

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • dotaz

  zatím není záznam - ale nestáhl p. Tužín odchod ze SpP? Po vystoupení Kohouta měl ještě slovo a neřekl, že neodchází? Sledovalo přenos dost lidí, třeba to někdo zaznamenal lépe než já.

  reagovatach2016-08-23 09:39:14

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • i pro voliče SPP

  to bylo za hranicí. To, že odešel Tužín se dalo čekat, Richard Šlechta to udělá na některém z dalších zastupitelstev, je také mimo koalici. Jan Horký to podle mne také nerozchodí. Uvnitř SPP už dlouho není žádná komunikace. Zůstalo jen tvrdé jádro Puchalský, Kohout, Netopilová, Jandová.

  reagovatKuzma2016-08-23 09:29:37

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Myslel jsem si, že horší to už nemůže být.

  senátorka ta zase perlila. Její vystoupení stálo za starou belu. Ale co se týká celého zastupitelstva, to byla ostuda. Hned na začátku primátor zaútočil na Záchu, zbytečně. Primátor, Kohout, Netopilová, arogantní Měřínský, Košutek zase vařil z vody. Nejhorší zastupitelstvo, urážky, zostuzování, arogance. Nic horšího jsem nezažil, je mi z toho smutno. Primátor zapřel část svého programu. I opozice z toho byla jako opařená. To nikdo nečekal. Nezávidím Pospíšilíkovi a Hermélymu.

  reagovatKa2016-08-23 09:24:10

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Návrh

  Volme Puchnu za prezidenta

  reagovatkonec vlády jedné strany2016-08-23 08:55:59

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • divím se

  jestli to temu dědkovi stojí za to urazil i senátorku ,užívej si krásného důchodu a nestrapnuj se nestojí to za to !

  reagovatdobrá rada2016-08-23 08:41:48

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Ano. Již brzy bude Přerov tím nejlepším místem k žití. Ale zapoměli dopsat, že pro cikány a bezdomovce. To je totiž realita.

  reagovatPetr Nedelka2016-08-23 08:25:46

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • radniční arogance

  tak jsem si včera odtrpěl sledování jednání zastupitelstva v TV. Nikdy bych nevěřil jak může být někdo tak arogantní, pomstychtivý a útočný jako Puchalský s Kouhoutem, toto se dít někde např. v Jižní Korei, tak by dostali přes držku hned v sále, neskutečné jak se může tato někdo chovat v čele města, fuj....

  reagovatrozčarovaný2016-08-23 08:19:32

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Důvěra vložená ve špatnou osobu

  SpP jsem volila, líbil se mi jejich volební program, přístup, přehled... To ale mluvím o době před pár lety. Teď se stydím, velmi stydím. Pana Puchalského jsem měla za slušného člověka a dala jsem šanci mu a jeho straně ukázat, co dovedou, ať mají možnost.... Po shlédnutí včerejšího zastupitelstva v TV jsem se styděla. Takhle zneužívat své postavení a urážet druhé.... A to dost vulgárně.... Nehledě na to, že vůbec neodpovídá na dotazy. K čemu tam je? Už, aby byly volby, protože za to, co máme v čele, se nyní opravdu stydím. A lituju, že jsem je podpořila. Nikdy více!

  reagovatzklamaná2016-08-23 08:05:12

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Co se to tu děje?

  V čase 1.06.00 se zjevil spasitel. A Vladimír uvěřil.

  reagovatDehonestátor2016-08-23 08:01:10

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • kde jste až klesly

  pan Dostál možná pije ale na zastupitelstvo je vždy připraven, což se o madam Netopilové říci nemůže.Arogance pana Puchalského je hrozná!Díky pane Zácho za váš klidný a věcný přístup vy a panRašták jste dobří politici a dovedete s přehledem tomu hnusnému dědku na kterého se nedá ani dívat čelit s přehledem DÍKY!

  reagovatvévodkyně2016-08-23 07:55:44

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE: to už tady bylo

  Zvonokosy, debata o hajzlech tady už mnohokrát proběhla. Ty jedny chybí, jinak hajzlů má Přerov habaděj. Stačí se podívat kolem sebe!

  reagovatzvonokosy originál2016-08-23 07:51:22

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Jen co je pravda.

  To bude opravdu brzy Přerov to nejlepší místo k žití.

  reagovatVýživný program2016-08-22 22:37:17

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • 19 zasedání zastupitelstva

  Bude někde záznam abych se zasmál?

  reagovatxy2016-08-22 22:19:43

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Skončila parodie na klasickou satiru Zvonokosy,vzájemné hašteření Záchodomilců a Záchodobijců.Velmi výživné,protože veřejné záchodky v Přerově chybí.

  reagovatzvonokosy2016-08-22 22:00:50

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • jednání zastupitelstva

  zastupitelé a rado města, předvádíte neskutečné divadlo pro občany, pro mě vyplývá jediné. Žádného z Vás nebudu volit do kraje, nejste hodni hlasů občanů, kteří si takhle reprezentanty města, natož kraje jistě nepředstavují. Osobně vysoce hodnotím vystoupení pana Tužína, který řekl veřejnosti na rovinu, proč vystupuje z koalice a předešel jakýmkoli dohadům. Pane Tužín u mě máte palec nahoru.

  reagovatnázor2016-08-22 21:50:10

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Takže existuje. To je pro Puchalskeho překvapení, že?

  reagovataha2016-08-22 17:34:57

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Dnes jsem ho viděl naživo!!!

  DANIEL VYMĚTALÍK, to je politik pro Přerov !!!

  reagovatPtecosaurius2016-08-22 16:42:37

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


Další články - Články z Přerova, Přerov, PřerovskoPřerovští Zelení opouštějí koalici Společně pro Přerov

publikováno 24. 08. 2016 sekce: Vaše články
komentářů: 9

Přerovští Zelení opouštějí koalici Společně pro Přerov

Váženi přátelé a příznivci SPD - stanovisko předsednictva SPD.

publikováno 24. 08. 2016 sekce: Vaše články
komentářů: 3
Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie
– Tomio Okamura k aktuální politické situaci

1.

Zastupitel Tomáš Tužín opouští koalici SpP

publikováno 23. 08. 2016 sekce: Vaše články
komentářů: 15
Přerov – Nenašel podporu ve vlastních řadách, aby se mu podařilo prosadit ze svého pohledu užitečné dopravní projekty.

Papoušek na ulici Na Odpoledni 17.

publikováno 21. 08. 2016 sekce: Vaše články
komentářů: 2
Máme zprávu pro chovatele, kterému zřejmě uletěl papoušek.

Dokument o uprchlících v Evropě - znásilňování, kriminalita a terorismus(CZ dab.)

publikováno 20. 08. 2016 sekce: Vaše články
komentářů: 8
Shlédněte otřesný dokument s množstvím důkazů o invazi uprchlíků v Evropě.

Přerovská rokle

publikováno 19. 08. 2016 sekce: Vaše články
komentářů: 44
Přerovský deník: Radní jednali o osudu Přerovské rokle
Zdroj: http://prerovsky.

Už je to tady. Chovanec ČSSD a jeho cenzura.

publikováno 19. 08. 2016 sekce: Vaše články
komentářů: 43
Ministerstvo vnitra Chovanec ČSSD, založí speciální tým pro boj s proruskou propagandou.
 

Informace pro čtenáře

Vložte článek, nebo inzerát.

Vložit nový článek Přidat nový inzerát
€ nákup 27,00 € prodej 27,85

reklama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketa

Přerovský deník

 

Přerovské noviny - Informace

Redakci pište na email redakce@prerovskenoviny.eu
Pokud chcete informaci o inzerci na Novinách, pište na e-mail reklama@prerovskenoviny.eu

Přerov - Info region & Přerovské noviny.
Informační server okresu Přerov.

Kontaktujte nás


Přerovské noviny na facebooku

Navštivte také naše další portály

Odkazy