V Přerově dne 23. 8. Ing. Tomáš Tužín, bývalý zastupitel SPP

Vážení voliči, občané města,

Od posledních voleb uplynou letos dva roky, takže nastává čas bilancovat.

Pro mne osobně je to bilancování velmi neradostné. Za téměř dva roky mohla vládnoucí koalice udělat první hmatatelné kroky, mohla se naučit komunikovat s voliči, připravit nové projekty, učinit nezbytné personální změny, napravit první „školácké“ chyby, plynoucí z politické nezkušenosti. Proto jsem až dosud mlčel. Podle mne ovšem nastal čas promluvit, protože realita našeho města je tristní a mandát voličů jsem nezískal proto, abych mlčel. Promluvit později by ztrácelo smysl, protože by to mohlo být vnímáno jako součást další kampaně do komunálních voleb.

Je třeba začít tento příběh v roce 2014, kdy jsme jako koalice Společně pro Přerov získali ve volbách nemalou důvěru voličů. Zásadní byla vůle v Přerově něco opravdu změnit, protože realita zaostávajícího a upadajícího města je bohužel stigmatem Přerova, a to nikoliv neoprávněně. Tehdy jsem upřímně věřil, že se s tím dá něco dělat. Naše koaliční dohoda byla sestavena mezi čtyřmi stranami – Nezávislou volbou (Puchalský), Stranou Zelených (Tužín), Pirátskou stranou (Švadlenka) a Změnou (Horký). Jmenovaní 4 lidé jako zástupci 4 stran měli vytvořit koaliční radu, která měla rozhodnout o dalších povolebních krocích koalice SPP. Osobně jsem jako nejrizikovější vnímal osobu V. Puchalského, o jehož charakterových vlastnostech jsem měl dlouhodobě značné pochybnosti. Bohužel jsem příliš důvěřoval písemné dohodě i ostatním kolegům v SPP, byl jsem si jistý, že silná komunita inteligentních lidí nedovolí V. Puchalskému autoritativní uchopení moci. Bohužel jsem se v tomto ohledu velmi zmýlil.

Realita povolebního vývoje nabrala zcela jiný směr, než jsem očekával. Na povolební vyjednávání odešel vyjednávací tým, tvořený lidmi z čelních pozic kandidátky. Až potud bylo vše v pořádku. Vyjednávací tým měl dojednat možnosti budoucí koalice, tyto možnosti měly být projednané na koaliční radě (formálně), nebo spíše na schůzi všech členů SPP (neformálně) a na základě toho mělo být rozhodnuto. Rozhodnuto bylo zcela jinak, totiž tak, že vyjednávací tým se vrátil z jednání a koaliční rada (a ostatní členové SPP) se dověděli z Přerovského deníku, že Puchalský bude primátor a členové „vyjednávacího týmu“ radními. Koaliční rada se tedy v podstatě nikdy nesešla, žádné hlasování o zapojení SPP neproběhlo. V. Puchalský zcela bezohledně využil šance chopit se moci, bez ohledu na názory členů SPP, bez ohledu na existující a platnou koaliční smlouvu, prakticky bez ohledu na kohokoliv a cokoliv. Od tohoto momentu se SPP dělí zcela zřetelně na „insidery“, tedy ty, kdo jsou „s primátorem“ a „outsidery“, čili ty, které pan primátor přestal okamžikem uchopení moci potřebovat. SPP tak bylo rozloženo prakticky okamžitě po volbách.

Vladimír Puchalský je pro mne chladnokrevný technolog moci, člověk bez jakýchkoliv morálních zábran. Před šesti léty jednal s tehdy už nechvalně proslulým náměstkem Kulíškem o uchopení moci. To se mu nakonec podařilo až o 4 roky později s hnutím ANO. Moc pan Puchalský sdílí s tím, kdo ji momentálně má, stejně jako politický názor. Je zcela logické, že před volbami řešil téma rušené školy Mateřídouška, nebo železničních zastávek – potřeboval se legitimizovat občanskou veřejností a její podporou, a to s pomocí témat, která tehdy občanskými aktivitami rezonovala. První den po volbách přestal potřebovat jak občanskou veřejnost, tak i její témata. Začal potřebovat hnutí ANO, protože vyhrálo volby, takže názorově splynul s hnutím ANO. Hnutí ANO nepodporuje železniční zastávky, takže Puchalský také ne. Čistá špinavá politická hra, pane primátore, nic více a nic méně. O Přerov jde v této hře až v poslední řadě, to vím naprosto jistě.


O co mi šlo:

Mnoho let byl předsedou SZ v Přerově Franta Křístek, podle mě vzácný člověk. Ten říkal jednu věc – v politice se vyskytují jen dva typy lidí, idealisté a kariéristé. Nic mezi tím neexistuje. Od začátku mého angažování mi šlo o ideje – už jako student jsem začal prosazovat opatření pro cyklisty v Přerově, jako je obousměrný provoz v jednosměrných ulicích, vjezd cyklistů do pěší zóny (po vzoru naprosté většiny měst v ČR atd.). Bavila mne doprava, dopravní stavby jsem si nakonec i vystudoval a měl jsem snahu to nejlepší, co umím a znám, přinést do Přerova. SPP mělo být k tomuto prostředkem. V tom byl, je a bude mezi mnou a primátorem Puchalským zásadní rozpor – on dělá politiku jako mocenskou hru. Zkrátka idealista a kariérista se nesnesou, mají diametrálně odlišný zájem.

Mnoho let jsem sledoval vládu ODS a ČSSD, které tomuto městu škodily. Přinesl jsem nápady, kterým jsem věřil, že městu pomůžou – zejména cyklistická opatření a železniční zastávky Dluhonice a Předmostí. Ze své praxe a díky mnoha konferencím, jichž jsem se účastnil (ve volném čase a na vlastní náklady) mám informace o tom, kam se vývoj dopravy v Evropě a ve světě vyvíjí. Např. před několika týdny jsem měl možnost na konferenci v Ostravě vidět plány budoucích vysokorychlostních tratí, které budou budované až pro rychlost 350 Km/h. V západní Evropě se tyto tratě staví a reálně nahrazují dálnice, které začínají být chápané jako energeticky zoufale neefektivní, pomalé, ekologicky neúnosné a nebezpečné. Železniční doprava v Evropě i v ČR za posledních 20 let trvale roste, naopak automobilová doprava stagnuje, až klesá. Co to má společného s Přerovem? Třeba to, že vysokorychlostní železnice Přerov obejde – to je jisté. Plány se teprve připravují a můžou doznat změn, přesto s vysokou pravděpodobností dojde k situaci, kdy se dopravní situace i na Přerovsku radikálně změní – zásadně naroste význam rychlé železnice, a ta bude mít úplně jinou podobu než železnice současná. Rozhodující budou spojovací tratě mezi vysokorychlostní a současnou sítí. Prioritou je napojení krajských měst – z páteřní osy Praha – Brno – Ostrava (železniční obdoba D1) bude jeden sjezd pravděpodobně ve směru Kroměříž – Zlín, druhý sjezd bude pravděpodobně u Brodku u Přerova (směr Olomouc i Přerov). Tudy budou odbočovat i vlaky na Přerov, ale kam asi pojedou, když dosáhnou úrovně Dluhonic? S velmi vysokou pravděpodobností pojedou po spojce na Lipník a Hranice, naopak na Zlín téměř jistě ne, protože ten bude napojený jiným sjezdem (přes Kroměříž). Jinými slovy, pokud by existovala zastávka v Předmostí v plnohodnotné variantě (u všech kolejí), měl by Přerov v budoucnu s jistotou přímé napojení na síť vysokorychlostní železnice. Když zastávka v Předmostí nebude, tak Přerov v horizontu třiceti let doslova zmizí z železniční mapy, respektive stane se provinční zastávkou osobních vlaků a možná nějakých regionálních spěšných vlaků, které obsluhují stanice třetího řádu typu Červenka, Suchdol nad Odrou nebo Kojetín.

Ptám se velmi vážně – kdo toto ví? Koho ze stávajících politiků toto vůbec zajímá? Vrátím se ale zpět ke své odborné praxi. V mnoha obcích a městech, s nimiž spolupracuju (mnohdy už řadu let) existují jisté konfrontace mezi opozicí a koalicí. Je to logické a snad i zdravé, protože vládnoucí koalice má svého „hlídacího psa“, různost názorů vytváří prostor k diskusi. Zásadní je ovšem fakt, že NIKDO si nedovolí šlapat po společném zájmu – stavba kanalizace, rozvoj sítě cyklostezek, opravy komunikací v obci, veřejná zeleň, chodníky, osvětlení… kdokoliv by takovým záměrům škodil, škodil by celé obci. V Přerově je situace dramaticky jiná – např. zastávku Předmostí nebo opatření pro cyklisty dlouhodobě systematicky negovaly předchozí vládnoucí strany, protože s tím přišla nenáviděná opozice (SPP). Teď se dostala „nenáviděná opozice“ (SPP) k vládě, a negace stejných témat pokračuje. Proč? Protože mnoho zaměstnanců úřadu je zvyklých tyto věci systematicky blokovat, protože

současná (dříve vládnoucí) opozice to vlastně vždycky nechtěla a protože Puchalský se chopil moci, program SPP se stal cárem papíru a patřičné „rozšlapání“ toho, co měla SPP ve svém programu, je skvělou příležitostí, jak si může primátor Puchalský vyřídit účty s nepohodlným zastupitelem Tužínem a současně může projevit svou loajalitu k hnutí ANO.

Jak jinak si vysvětlit, že to byl právě primátor Puchalský, který „zničení“ záměru zastávek sám inicioval nejprve na jednání rady města, posléze i na zastupitelstvu města, a sám pro takové usnesení hlasoval? Jakým právem a s jakým mandátem takto jedná? Že by „vyšší cíle“? A jaké, pane primátore? Průmyslová zóna pro průmysl, který už v současnosti naráží na limity v podobě nedostatku pracovní síly (kde ji vezmeme?). Že by jedna průmyslová zóna (jako naprostá blamáž) v nedalekém Holešově nestačila? Nebo podchod do kopřiv za depo u nádraží (a pro koho, pane primátore?). Nebo ulice Palackého, která po plánovaném zobousměrnění vtáhne dopravu do centra a už dnes omezila chodce rušením přechodů? Nebo rozšíření Mádrova podjezdu jako paskvil, který byl nedávno dokončený v novostavbě, takže jej budeme zase bourat kvůli komunikaci, vedoucí odnikud nikam? Že by byl tím vyšším cílem vychvalovaný cyklopodjezd do Předmostí, který mimo jiné (jako jediný z mých návrhů) podpořilo už předchozí vedení radnice? To bude jistě skvělé, škoda že jste zapomněl dodat, že o pár desítek metrů dále za aktivní podpory přerovských úředníků a politiků vznikne z dílny ŘSD úplně nová křižovatka, kde se s cyklisty úmyslně naprosto nepočítá (ač tudy vede mezinárodní cyklotrasa a město má stále tu drzost být členem asociace měst pro cyklisty, z čehož vyplývají jakési závazky, které soustavně ignoruje). Novým podjezdem pod tratí tak cyklisté stejně vůbec nikam nedojedou, místo jedné překážky v podobě podjezdu, kterou možná za mnoho milionů odstraní, vznikne překážka nová (křižovatka), ještě horší. Co vy na to, pane Primátore?

Takže nějak tak jsme prohráli Přerov. Město, které bude za nějakých 30 let vylidněnou provinční „dírou“. Ti, kteří zde zůstanou, se možná budou ptát, co se před třiceti léty dělo. Budou klást otázku, proč v časech strategických rozhodnutí město nekonalo, nebo konalo naprosto špatná rozhodnutí, kterými samo sebe poškodilo? Odpovědí bude to, že místo odpovědného rozhodování s vizí do budoucna se na zastupitelstvech řešily primitivní hádky opozice s koalicí, žabomyší maloměstské spory, a zásadní věci rozvoje města, které měly být podpořeny všemi bez rozdílu, byly naopak negovány a rozšlapány všemi bez rozdílu, protože si vlastně každý s každým potřeboval nějak „vyřídit účty“.

Jaký je můj pocit po mnoha létech? Asi takový, že po létech snahy o „odejití“ pánů jako Lajtoch či Kulíšek sedí na radnici noví Lajtochové a Kulíšci. Od těch původních se neliší naprosto v ničem, jejich jediný spor byl v tom, že jedni se chtěli na svých židlích udržet, a druzí se jich chtěli chopit. Byl to souboj kariéristů s kariéristy, kde idealisté byli pouze „užitečnými idioty“, jejichž užitečnost skončila dnem voleb. O Přerov, jeho rozvoj a budoucnost jim reálně nikdy nešlo. Kdokoliv opravdu chtěl něco pro město dělat (čili byl idealista) začal vždy vadit – jak původnímu vedení, tak i novým mocipánům na radnici, kteří jsou úplně stejní jako ti před nimi.

Rád bych zakončil svůj text nějak optimisticky, ale nevidím světlo na konci tunelu. Jako jediný zastupitel SZ vypovídám koaliční smlouvu s SPP, definitivně opouštím dnes již nefunkční Společně pro Přerov a přecházím do opozice. Neumím si představit, že za těchto okolností bych mohl jednat jinak. Tím ovšem nenaznačuju, že se hodlám k jakékoliv opoziční straně přidat. Není k tomu důvod, nejsou totiž o nic lepší než stávající koalice. Zvažoval jsem ukončit svůj mandát zastupitele, ale rozhodl jsem se setrvat až do konce volebního období. Nebyl jsem totiž tím, kdo obelhával své voliče a porušil

bezprecedentním způsobem vlastní volební program. Ti kdo tak jednali a jednají, ti by měli odstoupit. Pokud budu mít možnost cokoliv pozitivně ovlivnit, tak se o to budu snažit. Nelze vyloučit, že se ke mně napříč politickým spektrem někdo přidá.

Osobně jsem samozřejmě spoluodpovědný za zhroucení koalice SPP minimálně v tom, že jsem měl proti mocenskému puči V. Puchalského vystoupit okamžitě po volbách, a to veřejně. Svou odpovědnost voličům projevuji jednak tímto popisem, který je současně mou omluvou, dále potom pro sebe činím ten závěr, že v žádných dalších volbách nebudu kandidovat (v krajských ani komunálních). Nejedná se tedy o žádné gesto v rámci volební kampaně. Pokud bych někdy v budoucnu někde kandidoval, tak pouze za podmínky zásadní změny politických poměrů, k níž nedojde dříve než ve vzdálené budoucnosti.

V Přerově dne 23. 8. Ing. Tomáš Tužín, bývalý zastupitel SPP

 

Vloženo: 24. 08. 2016       Kategorie: Vaše články   Autor: Ing. Tomáš Tužín, bývalý zastupitel SPP

Přidat příspěvek:

Jméno nebo přezdívka:

Titulek:

Text příspěvku:


 • názor

  Došlo na naše slova, která tady zní od voleb 2014....kéž k němu přibudou i další ze slavné koalice....

  reagovatz hověz2016-09-18 15:57:51

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • ...pane Tužíne

  zastávky v Předmostí není vůbec škoda. V té formě, v jaké byla plánovaná (jen zastávka pro mizerně frekventované os-vlaky jedoucí z Hranic do Přerova), by využitelnost nádraží byla na úrovni Oseka nad Bečvou (tehdá prý byly jiné podmínky a která dědina si co řekla, to měla). Buďto plně obsloužené nádraží (i rychlíky), nebo nic. Jinak k Přerorovské koalici v čele s panem Puchalským a dalšími už bylo řečeno mnoho, volby budou vystavenou účtenkou.

  reagovatJan Sova2016-08-29 13:43:30

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE:RE:Souhlas s hm dobré

  přece jedno kde bude sedět pan Tužín v zastupitelstvu, ale není jedno jak bude kopat. Za tuto koalici určitě ne. V opozici si může vybrat, nemusí kopat za stranu, ke které se přidá, ale ať si vybere jednotlivce.

  reagovatje2016-08-29 04:22:18

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE:Souhlas s hm dobré

  teď jsem zvědavý kam si sedne v zastupitelstvu na kterou stranu opozice.

  reagovata2016-08-28 07:12:49

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:

  Smejdi co se trepali na to, ze byt nic neumu, tak si liznou u lizu. Nechutne divadlo.

  reagovatANO2016-08-26 21:34:24

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • se dosud z koaliční rady neozval a tanečky vyjednávacího týmu přijal.Pan Tužín veřejnost s tímto seznámil a je dosti pranýřován.Ale on jako jediný jednal,i když po dvou letevh.A co ti ostatní,kteří o tom věděli,že by zbabělé ovce?

  reagovatnikdo2016-08-26 20:57:37

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Souhlas s hm dobré

  Tužíne kam jste to vlezl, to bylo o SPP známo co jsou zač. Teď děláte z nouze cnost

  reagovatpane2016-08-26 11:23:39

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Nevím a ne pokládám zloděje z ČSSD za slušnou společnost, tedy žádna špína, ano špína od nenažranych představitelů ČSSD. Za co by se měli stydět socani, tak požadují po někom jiném. Jen připomenu Standu Grosse a jeho financování bytu, krišťalově čisté, aféra ministra a jeho kakao, pan Rath, Sobotka a OKD, Hašek a jeho mluvčí, Olomouc Vidkun, kdy musela nastat i reorganizace policie, aby nezavřeli Sobotku a v neposlední řadě dluhy právníkovi za Lidový dum. A to nejdu do komunálních vod Přerova. Vždyť vy jste 100x horší jak banda Alibaba a čtyřicet loupežníků.

  reagovatHnus oranžový2016-08-26 08:17:14

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Souhlas s hm dobré

  Tak to přesně je, mladý Tužíne, jak píše hm dobré. Věděl jste o všech udáních a nevystoupil jste proti, i když jste musel znát pravdu, že se jedná o špínu! Proto jděte někam a nedělejte ze sebe oběť. Jste stejný jako ostatní v SpP, jen vám něco nevyšlo!

  reagovatderatizátor SpP, Nezávislí2016-08-26 07:51:19

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Největší zvěrstvo a přehmat

  je v dozorčí radě Tepla o ekonomice ví kulový plete si má dáti s dala mu

  reagovatMilánek2016-08-25 19:19:41

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Ale kde byl tento jediný spravedlivý, kdž jeho milované SPP před volbami nepokrytě lidem lhalo a udávalo? Copak to nevěděl, jak odporně amorální jsou (ne)politické metody SPP a jejího vůdce Puchalského? Co věděl o Puchalském již roky celý Přerov, to pan mladý Tužín nevěděl? Ať pěkně drží i se svými Zelenými hubu a krok, nebo za pár dní okusí horko skleněného paláce Na Kopaninách zevnitř!

  reagovathm dobré2016-08-25 19:15:23

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:

  Vy to nechapete, DR + staly prijem s autem ANO = drz hubu a lajnu i kdyby jsme my lhali nebo kradli. Tak to totiz je.

  reagovatale ale2016-08-25 18:24:18

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Mladý Milánek Passinger dělá krajského manažera ANO 2011. Takzvaný "mlčící Milča" je asi to nejlepší, co mají v celém Olomouckém :-) Chudáci... http://www.anobudelip.cz/cs/olomoucky-kraj/kontakty/

  reagovatANOfert2016-08-25 17:56:46

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Největší zvěrstvo a přehmat

  Obrovský omyl je to, že naprosto nezkušení lidé, jako je mladý Passinger, absolvent VŠLG, jsou jmenování a dosazováni do funkcní, kde jsou potřeba zkušenosti!!

  reagovatJana2016-08-25 11:43:27

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • charakter nenajdeš, jenom kecy

  na radnici sedí diletanti co dohlédnou sotva tak na velkou dlážku, víc je nezajímá, zastávka v předmostí je potřebná pro občany, klidně stačí osobní vlaky ale i směrem na dluhonice to znamená jízda mimo přerovské nádraží, situace se zlepší až se občané z předmostí odpojí od přerovské radnice

  reagovatblažko2016-08-25 10:46:19

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • A pan Tužin je jeden z koalice s charakterem

  Mnozí, jako hodně nasraný a hlavně hodně chytrý dnes kritizuje takřka všechno a všechny. Bohužel už trochu chybi soudnost. Jen se zeptám, proč dopadla minulá koalice, jak dopadla. Asi proto, že by se pro lidi tohoto města rozkrájeli. Najednou některým, jako vždy chybi paměť. Když tento web, upozorňoval na Puchalského a spolek SpP tak to bylo keců, jak volime nejlepší z nejlepších. Kde jsou ty kecy, kdy jste mnozí zde napadali redakci. Dnes stejní bojovníci prozřeli a nejlépe defenestraci v Přerově. Váženi to už tu bylo za Lajtocha, Kuliška. Chtělo by to, aby tito nemyslici tvorové začali něco dělat pro město a ne jen brečeli u klávesnice.

  reagovatJá nasraný nejsem, ja je nevolil2016-08-25 09:07:07

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:názor na Tužína

  jste uvedený bod nestáhli zpět po kontrole plnění rady. Vystoupila Tomaníková a upozornila co rada neschválila a řekla, že je v oblasti dopravy mnoho důležitějších úkolů, které nárokují peníze, v tuto chvilku již jste mohli předpokládat, že to neprojde. Rovněž se divím panu Záchovi, že zastávku nechal na samostatný bod ve kterém všichni opakovali co řekla Tomaníková. Bylo to pořád dokolečka a mluvili jste stejně měli jste reagovat na usnesení rady a ne prodlužovat vysílání. Když občan diskutuje chápu, že nemá dostatek informací, ale vy zastupitelé se jen zviditelňujete. Pane Tužín je mnoho proher než se s něčím zvítězí ale to vy asi nechápete. Vy mladí chcete všechno a hned ale kde na to brát peníze a je třeba i myslet a zvážit plusy a mínusy. Nejsem voličem KSČM, ale ta paní má zdravé názory, možná to otevřela hned ze začátku, aby zabránila divadlu.

  reagovatproč2016-08-25 09:00:43

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • názor na Tužína

  Pane Tužíne, sebereflexe a katarze je pěkná věc. Je ale nutné podotknout, kolik zla lidé, s nimiž jste mnoho let kolaboroval, nadělali. Kolik udání se smyšleným poškozením "magistrátu" použili účelově jen proto, aby si vytvářeli cestu k moci! Byl jste u toho všeho a nynější sypání popela na hlavu je sice pěkné ale nedůvěryhodné! Vyprávět něco o vzdělaných vyjednávačích je komické. Nynější místostarosta - mašinfíra tak hloupý, že splácá historickou vět - 13 tříd stačí proto abych rozuměl školství, další ufňukanec, na zastupitelstvu odhalený lhář a třetí hulvát a rváč. K tomu Puchalský - lžidoktor. To vše jste věděl. To, co všichni víme, že Přerov jde do hajzlu díky nekoncepční práci vedení je jasné. Pracovníci úřadu vám řeknou objektivní pravdu o tajemníkovi z Oder a jeho hulvátském chování. O oslovování úřednic ty pičo ani nemluvím! Ta jakási stavební specialistka, co vlastně umí? Vytváření zakázek pro vašeho kamaráda Horkého! To je realita dnešních dnů a radnice. Chováte se odporně k lidem, kteří by zasloužili za mnohaletou činnost na magistrátu odporně, vyhazujete je z míst, vyhrožujete. Víte, kolik lidí by nejraději odešlo ze svých pozic, kdyby měli šanci najít nové uplatnění? Ne? Opravdu mnoho. Víte proč? Protože současné chytré vedení je tak hloupé, že svoji mozkovou absenci nahrazuje terorem a výhrůžkami. Píšete o koaliční radě? Co byste tam chtěl řešit? Že by jako Vrána dal dohromady ANO s ODS a co by to znamenalo pro SpP? Proč jste nevystoupil, když přišel p Bořuta se zásadními obviněními cyklodomu a dalších pletich? Píšete, že jste mladý. Ale to neznamená, že byste nemohl být důvěryhodný. Vy ale důvěryhodný nejste! Chlapečkovi vzali zastávku v Předmostí tak chlapeček začne udávat bývalé kamarády. Na vojně byste dostal od kluků deku a zubním kartáčkem byste půl roku čistil hajzly!

  reagovathodně nasranej Přerovák2016-08-25 07:50:45

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • ještě

  nic jiného neudělal je to vyžírka městské pokladny ano tak pane HORKÝ!

  reagovatusmrkanec2016-08-25 07:29:51

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Pane Tužíne

  je třeba prozřít, a jsem rád, že se Vám to povedlo.

  reagovatSATAN2016-08-24 21:16:14

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Tužíne, Přerov za 30 let nebude žádná provinční díra, jak píšeš, ale bude nejkrásnější město na Hané. Slíbil to Horký a ten umí držet slovo :-) A jinak: podle tebe by na vysokorychlostní trati (která bude za 30 let vést přes Předmostí) stavěly rychlíky na zastávce, která by splňovala rozměry pouze pro zastavování osobních vlaků? To je taky pěkný úlet. A nakonec: Mluvit jsi neměl první den po volbách, ale několik dní před volbami, když Puchalský sliboval zastávku v Předmostí pro rychlíky na Olomouc a všichni v SPP jste už v té době věděli, že to bude tramvajová zastávky pouze pro osobní vlaky a ve směru na Přerov, nikoliv na Olomouc. Byla to lež voličům. Lhali jste VŠICHNI, VČETNĚ TEBE!

  reagovatFerda2016-08-24 19:37:33

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • pane Tužíne

  Jste nesourodá skupinka sólistů, charakterově velmi podobní. Mimo pana Schenka a pana Horkého, věčného snílka a naivky.

  reagovatKa2016-08-24 19:28:36

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • podívej se na programové prohlášení koalice. Je to program SPP, něco Za prosperitu Přerova ANO téměř nic, Nezávislí totéž. Do schránky před volbami mi přišel volební program ANO. Tam nebylo nic. Pár fotografií kandidátů, pár řádků obecných blábolů. Když se podívám na předvolební program SPP a porovnám jej s programovým prohlášením koalice, kopíruje jej. Tak nemluv přizpůsobení SPP, bylo to naopak.

  reagovatTomáši2016-08-24 19:26:31

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


Další články - Články z Přerova, Přerov, PřerovskoŠkodovku bude kupovat Přerov.

publikováno 26. 08. 2016 sekce: Vaše články
komentářů: 23
Přerov chce zpět Škodovu ulici za ruiny ghetta da vic než dostal.

Tak nám otevřeli přerovskou Šuntovku

publikováno 26. 08. 2016 sekce: Vaše články
komentářů: 13
Tak co soudíte, Přerované, bude to vítězství rozumu nebo konzumu?
A budeme tomu říkat GP nebo postaru Prior?
Je to skoro jedno tak hurá vyrazit nakupovat štěstí a kéž nám vydrží aspoň tak dlouho jako starý Prior.

SPD vítalo babu Jagu Merkelovou v Praze.

publikováno 25. 08. 2016 sekce: Vaše články
komentářů: 28
Dnes jsme vítali (SPD) babu Jagu Merkelovou v Praze.

Přerovští Zelení opouštějí koalici Společně pro Přerov

publikováno 24. 08. 2016 sekce: Vaše články
komentářů: 9

Přerovští Zelení opouštějí koalici Společně pro Přerov

Váženi přátelé a příznivci SPD - stanovisko předsednictva SPD.

publikováno 24. 08. 2016 sekce: Vaše články
komentářů: 3
Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie
– Tomio Okamura k aktuální politické situaci

1.

Zastupitel Tomáš Tužín opouští koalici SpP

publikováno 23. 08. 2016 sekce: Vaše články
komentářů: 15
Přerov – Nenašel podporu ve vlastních řadách, aby se mu podařilo prosadit ze svého pohledu užitečné dopravní projekty.
 

Informace pro čtenáře

Vložte článek, nebo inzerát.

Vložit nový článek Přidat nový inzerát
€ nákup 27,00 € prodej 27,85

reklama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketa

Přerovský deník

 

Přerovské noviny - Informace

Redakci pište na email redakce@prerovskenoviny.eu
Pokud chcete informaci o inzerci na Novinách, pište na e-mail reklama@prerovskenoviny.eu

Přerov - Info region & Přerovské noviny.
Informační server okresu Přerov.

Kontaktujte nás


Přerovské noviny na facebooku

Navštivte také naše další portály

Odkazy